Zoznam 
Zápisnica
PDF 326kWORD 332k
Štvrtok, 9. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Európsky program v oblasti bezpečnosti (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení)
 6.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (predložené návrhy uznesení)
 7.Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 8.Spomienka na Srebrenicu (rozprava)
 9.Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (rozprava)
 10.Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (rozprava)
 11.Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (stručná prezentácia)
 12.Hlasovanie
  12.1.Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (hlasovanie)
  12.2.Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (hlasovanie)
  12.3.Vytváranie únie kapitálových trhov (hlasovanie)
  12.4.Európsky program v oblasti bezpečnosti (hlasovanie)
  12.5.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (hlasovanie)
  12.6.Situácia v Jemene (hlasovanie)
  12.7.Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (hlasovanie)
  12.8.Revízia európskej susedskej politiky (hlasovanie)
  12.9.Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (hlasovanie)
  12.10.Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (hlasovanie)
  12.11.Situácia v Burundi (hlasovanie)
  12.12.Spomienka na Srebrenicu (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Pozície Rady v prvom čítaní
 17.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  17.1.Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch
  17.2.Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu
  17.3.Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba
  17.4.Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne
 18.Hlasovanie
  18.1.Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch (hlasovanie)
  18.2.Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (hlasovanie)
  18.3.Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba (hlasovanie)
  18.4.Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam (10010/2015 – C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
lehota: 3 mesiace

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amínu (4,4'-DMAR) a 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazínu (MT-45) kontrolným opatreniam (10009/2015 – C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
lehota: 3 mesiace

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamínu (25I-NBOMe), 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-metyléndioxypyrovalerónu (MDPV) a 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanónu (metoxetamínu) kontrolným opatreniam (10011/2015 – C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
lehota: 3 mesiace

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam (10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
lehota: 3 mesiace

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-05/C/15 – Dvor audítorov (N8-0042/2015 – C8-0174/2015 – 2015/2133(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-04/T/15 – Dvor audítorov (N8-0043/2015 – C8-0175/2015 – 2015/2134(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-06/C/15 – Dvor audítorov (N8-0044/2015 – C8-0176/2015 – 2015/2135(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-07/A/15 – Dvor audítorov (N8-0045/2015 – C8-0177/2015 – 2015/2136(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 24/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0046/2015 – C8-0178/2015 – 2015/2141(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2015 – Výbor regiónov (N8-0047/2015 – C8-0179/2015 – 2015/2142(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2015 – Výbor regiónov (N8-0048/2015 – C8-0181/2015 – 2015/2143(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0049/2015 – C8-0184/2015 – 2015/2144(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 1/2015 – Úrad BEREC (N8-0050/2015 – C8-0187/2015 – 2015/2145(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 20/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0051/2015 – C8-0188/2015 – 2015/2146(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o európskych bankových predpisoch (B8-0593/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Edouard Ferrand, návrh uznesenia o boji proti Islamskému štátu a potrebe zrušiť sankcie voči Sýrskej arabskej republike (B8-0594/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o vypracovaní stratégie proti nárastu extrémnej chudoby u európskych občanov (B8-0595/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o šírení nových drog v Európe (B8-0596/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o výsledkoch štúdie Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (B8-0597/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o infekciách spôsobených baktériami rezistentnými voči antibiotikám (B8-0598/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o sociálnom dumpingu a zahraničných agentúrach dočasného zamestnávania v Taliansku (B8-0599/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Nicola Caputo, návrh uznesenia o intenzívnych chovoch a dobrých životných podmienkach ošípaných v Európe (B8-0600/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski, návrh uznesenia o zavedení záruk a systému monitorovania v súvislosti s využívaním európskych fondov na zálohové platby iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (B8-0604/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o zmluvách na dobu určitú v školstve: rozsudok v prípade Mascolovej (B8-0605/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o zrušení sankcií uvalených na vládu v Tubruqu (B8-0606/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o rozšírení ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1337/2013 o údených výrobkoch a výrobkoch mäsa z ošípaných, oviec a hydiny (B8-0607/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski, návrh uznesenia o pridávaní vody do potravín pochádzajúcich z rybolovu (B8-0608/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Nicola Caputo, návrh uznesenia o investíciách do IKT (B8-0609/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o prísnej úverovej politike a o nutnosti, aby EÚ dbala na to, že talianske banky si budú plniť svoje záväzky (B8-0612/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o inkluzívnej politike zamestnanosti v prospech osôb so zdravotným postihnutím v Európe (B8-0613/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o skutočnosti, že priority a záujmy Talianska sú v rozpore so zahraničnou politikou EÚ (B8-0614/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o zavedení moratória na liberalizáciu obchodu (B8-0615/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o boji proti tzv. kolotočovému podvodu v oblasti DPH (B8-0616/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o návrate spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na vnútroštátnu úroveň (B8-0617/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o plánovanom zrušení štatútu verejnej inštitúcie priemyselnej a obchodnej povahy z dôvodu nesúladu s právnymi predpismi o štátnej pomoci (B8-0618/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel a Joëlle Mélin, návrh uznesenia o výskyte kormoránov v Únii (B8-0619/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o darcovstve orgánov (B8-0620/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mireille D'Ornano, návrh uznesenia o označovaní potravinárskych aróm (B8-0621/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o nezamestnanosti mladých ľudí v Taliansku (B8-0622/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o opatreniach na podporu opatrovateľov vlastných rodinných príslušníkov (B8-0623/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot a Mylène Troszczynski, návrh uznesenia o ochrane Palmýry ako miesta svetového kultúrneho dedičstva (B8-0624/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o zákaze usmrcovania samcov kurčiat (B8-0625/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o podmienenosti pomoci Únie spoločnostiam (B8-0626/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

– Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o neúčinnosti boja proti podvodom v oblasti vysielania pracovníkov a o úlohe agentúr dočasného zamestnávania pri obrovskom zvyšovaní počtu vyslaných pracovníkov (B8-0627/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o zákaze zriaďovania nových delfinárií v Európe a o rešpektovaní životných podmienok živočíchov z radu veľrybotvarých (B8-0628/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o podpore a zvyšovaní povedomia v súvislosti s Aspergerovým syndrómom (B8-0629/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o falšovaní (B8-0630/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o pašovaní cigariet (B8-0631/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

LIBE

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o legálnych drogách (B8-0632/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o znížení znečistenia ovzdušia (B8-0633/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o podpore sektora výroby mlieka a syrov a talianskych poľnohospodárskych podnikov (B8-0634/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o ochrane práva na slobodu prejavu v Turecku (B8-0635/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o Medzinárodnom dni albinizmu (B8-0636/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o opatreniach na podporu rozvoja poľnohospodárskych biotechnológií (B8-0637/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o vypracovaní analýzy procesu vystúpenia z eurozóny (B8-0638/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o boji proti nezákonnému rybolovu a pytliactvu na rieke Pád a na európskych riekach (B8-0639/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o prípade Lambert (B8-0640/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski, návrh uznesenia o odsúdení súdnej fatvy Kataru vynesenej proti poslancovi Európskeho parlamentu (B8-0641/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o európskej stratégii na ochranu vína Prosecco (B8-0642/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

– Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o zlúčení alebo zrušení Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) (B8-0643/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o pozastavení Schengenských dohôd na dobu neurčitú v záujme predchádzania islamským teroristickým útokom (B8-0644/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o funkčných zárukách pre tajné služby (B8-0645/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o potrebe revízie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (B8-0646/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Nicola Caputo, návrh uznesenia o životných podmienkach druhu byvol v Európe (B8-0647/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Piernicola Pedicini, návrh uznesenia o sankciách, ktoré ukladá Komisia európskym občanom v nadväznosti na porušenia smerníc o ochrane životného prostredia zo strany členských štátov a o transparentnosti postupov pred začatím konania o porušení (B8-0648/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

– Aymeric Chauprade, návrh uznesenia o Srebrenici (B8-0649/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o návrhu na stimulovanie sekuritizácie v rámci únie kapitálových trhov (B8-0650/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o revízií migračných politík v Európe (B8-0651/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o boji proti falšovaniu syrov Parmiggiano Reggiano a Grana Padano (B8-0652/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o ratifikácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Talianskom (B8-0653/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o revízii európskej stratégie pre boj proti nezamestnanosti (B8-0654/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o pláne koordinovaného zrušenia eura (B8-0670/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton, návrh uznesenia o boji proti škodám spôsobeným morskému prostrediu a populáciám rýb stratenými sieťami (B8-0671/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o vypracovaní posúdenia vplyvu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na zamestnanosť (B8-0672/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, REGI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o šírení ázijského sršňa a ohrození výroby medu v Taliansku (B8-0673/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o opatreniach EÚ na podporu včelárstva v Taliansku (B8-0674/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Dubravka Šuica a Patricija Šulin, návrh uznesenia o pobyte s dieťaťom počas liečby (B8-0675/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

– Dubravka Šuica a Patricija Šulin, návrh uznesenia o konzumácii alkoholických nápojov maloletými osobami (B8-0678/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


3. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 6. júla 2015

(meno je utajené) (č. 0505/2015); (meno je utajené) (č. 0506/2015); Jean-Louis Jersier (č. 0507/2015); (meno je utajené) (č. 0508/2015); Paolo Tatafiore (č. 0509/2015); (meno je utajené) (č. 0510/2015); (meno je utajené) (č. 0511/2015); Flavio Miccono (č. 0512/2015); (meno je utajené) (č. 0513/2015); (meno je utajené) (č. 0514/2015); (meno je utajené) (č. 0515/2015); Jonathan Boldy (č. 0516/2015); (meno je utajené) (č. 0517/2015); (meno je utajené) (č. 0518/2015); (meno je utajené) (č. 0519/2015); (meno je utajené) (č. 0520/2015); Andreas Schomerus (č. 0521/2015); (meno je utajené) (č. 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (č. 0523/2015); (meno je utajené) (č. 0524/2015); (meno je utajené) (č. 0525/2015); (meno je utajené) (č. 0526/2015); (meno je utajené) (č. 0527/2015); Xavier Dell'Ova (č. 0528/2015); (meno je utajené) (č. 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (č. 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (č. 0531/2015); (meno je utajené) (č. 0532/2015); Mekhmed Tefik (č. 0533/2015); (meno je utajené) (č. 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (č. 0535/2015); (meno je utajené) (č. 0536/2015); Jens Genzer (č. 0537/2015); (meno je utajené) (č. 0538/2015); (meno je utajené) (č. 0539/2015); (meno je utajené) (č. 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (č. 0541/2015); (meno je utajené) (č. 0542/2015); (meno je utajené) (č. 0543/2015); (meno je utajené) (č. 0544/2015); (meno je utajené) (č. 0545/2015); (meno je utajené) (č. 0546/2015); (meno je utajené) (č. 0547/2015); (meno je utajené) (č. 0548/2015); Jens Genzer (č. 0549/2015); (meno je utajené) (č. 0550/2015); (meno je utajené) (č. 0551/2015); Manfred Rickmeyer (č. 0552/2015); (meno je utajené) (č. 0553/2015); (meno je utajené) (č. 0554/2015); (meno je utajené) (č. 0555/2015); Graham Buckingham (č. 0556/2015); (meno je utajené) (č. 0557/2015); (meno je utajené) (č. 0558/2015); (meno je utajené) (č. 0559/2015); (meno je utajené) (č. 0560/2015); (meno je utajené) (č. 0561/2015); (meno je utajené) (č. 0562/2015); (meno je utajené) (č. 0563/2015); Jens Genzer (č. 0564/2015); (meno je utajené) (č. 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0566/2015); (meno je utajené) (č. 0567/2015); (meno je utajené) (č. 0568/2015); Robert Cates (č. 0569/2015); (meno je utajené) (č. 0570/2015); (meno je utajené) (č. 0571/2015); Jens Genzer (č. 0572/2015); Flavio Miccono (č. 0573/2015); (meno je utajené) (č. 0574/2015); Jens Genzer (č. 0575/2015); Jens Genzer (č. 0576/2015); (meno je utajené) (č. 0577/2015); (meno je utajené) (č. 0578/2015); (meno je utajené) (č. 0579/2015); (meno je utajené) (č. 0580/2015); (meno je utajené) (č. 0581/2015); (meno je utajené) (č. 0582/2015); (meno je utajené) (č. 0583/2015); (meno je utajené) (č. 0584/2015); (meno je utajené) (č. 0585/2015); (meno je utajené) (č. 0586/2015); Flavio Miccono (č. 0587/2015); (meno je utajené) (č. 0588/2015); (meno je utajené) (č. 0589/2015); (meno je utajené) (č. 0590/2015); (meno je utajené) (č. 0591/2015); (meno je utajené) (č. 0592/2015); (meno je utajené) (č. 0593/2015); (meno je utajené) (č. 0594/2015); (meno je utajené) (č. 0595/2015); Albert Ricart (č. 0596/2015); Flavio Miccono (č. 0597/2015); (meno je utajené) (č. 0598/2015); (meno je utajené) (č. 0599/2015); (meno je utajené) (č. 0600/2015); (meno je utajené) (č. 0601/2015); (meno je utajené) (č. 0602/2015); (meno je utajené) (č. 0603/2015); (meno je utajené) (č. 0604/2015); (meno je utajené) (č. 0605/2015); (meno je utajené) (č. 0606/2015); (meno je utajené) (č. 0607/2015); (meno je utajené) (č. 0608/2015); (meno je utajené) (č. 0609/2015); (meno je utajené) (č. 0610/2015); Roberto Tacconi (č. 0611/2015); Valentin Nedkov (č. 0612/2015); (meno je utajené) (č. 0613/2015); (meno je utajené) (č. 0614/2015); (meno je utajené) (č. 0615/2015); (meno je utajené) (č. 0616/2015); (meno je utajené) (č. 0617/2015); (meno je utajené) (č. 0618/2015); (meno je utajené) (č. 0619/2015); (meno je utajené) (č. 0620/2015); (meno je utajené) (č. 0621/2015); (meno je utajené) (č. 0622/2015); (meno je utajené) (č. 0623/2015); (meno je utajené) (č. 0624/2015); (meno je utajené) (č. 0625/2015); Carmen Neumann (č. 0626/2015); Javed Lindner (č. 0627/2015); Adolfo Tello (č. 0628/2015); (meno je utajené) (č. 0629/2015); (meno je utajené) (č. 0630/2015); (meno je utajené) (č. 0631/2015); (meno je utajené) (č. 0632/2015); (meno je utajené) (č. 0633/2015); (meno je utajené) (č. 0634/2015).


4. Európsky program v oblasti bezpečnosti (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000064/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Európsky program v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000065/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Európsky program v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Rozprava sa konala 7. júla 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 7.7.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o európskom programe v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0676/2015);

– Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE a Helga Stevens v mene skupiny ECR, o európskom programe v oblasti bezpečnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0679/2015).

Hlasovanie: bod 12.4 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


5. Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Burundi (2015/2723(RSP))

Rozprava sa konala 10. júna 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 10.6.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Charles Tannock a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

– Louis Michel, Gérard Deprez a Pavel Telička v mene skupiny ALDE, o situácii v Burundi 2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

– Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

– Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

– Rolandas Paksas, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo a Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

– Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi a Lara Comi v mene skupiny PPE, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Hlasovanie: bod 12.11 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


6. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Rozprava sa konala 7. júla 2015 (bod 9 zápisnice zo dňa 7.7.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– József Szájer v mene skupiny PPE, o pracovnom programe Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

– Bas Eickhout a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o pracovnom programe Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

– Nigel Farage, David Borrelli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

– Vicky Ford v mene skupiny ECR, o pracovnom programe Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

– Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

– Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

– Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


7. Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Jemene (2015/2760(RSP))

Rozprava sa konala 8. júla 2015 (bod 12 zápisnice zo dňa 8.7.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

– Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE, o situácii v Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

– Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, o situácii v Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

– Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D, o situácii v Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell v mene skupiny ECR, o situácii v Jemene (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

– Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Jemene 2015/2760(RSP) (B8-0687/2015).

Hlasovanie: bod 12.6 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


8. Spomienka na Srebrenicu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Spomienka na Srebrenicu (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula a Davor Škrlec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk a António Marinho e Pinto.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015);

– Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015);

– Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o spomienke na Srebrenicu (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

– Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose a Biljana Borzan v mene skupiny S&D, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015);

– Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

– Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o spomienke na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015);

– Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Marijana Petir v mene skupiny PPE, o pamiatke Srebrenice 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.12 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


9. Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (v zastúpení spravodajkyne) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michèle Rivasi, a Pilar Ayuso, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michèle Rivasi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Günther Oettinger a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


10. Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [2014/2256(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Blanco López (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Catherine Stihler (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Isabella Adinolfi (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Therese Comodini Cachia v mene skupiny PPE, Mary Honeyball v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Bergeron v mene skupiny EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ktorá zdvihnutím modrej karty položila otázku Joëlle Bergeronovej, ktorá na ňu neodpovedala, pretože odišla z rokovacej sály, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Tadeusz Zwiefka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sajjad Karim, a Dietmar Köster.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas a Luke Ming Flanagan.

Vystúpili: Günther Oettinger a Julia Reda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.9 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


11. Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (stručná prezentácia)

Správa o novom prístupe EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) od jej vytvorenia [2014/2231(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 12.10 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe a Paul Rübig.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (hlasovanie)

Správa o efektívnom využívaní zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu [2014/2208(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0266)


12.2. Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0267)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0267)

Vystúpenia:

Michèle Rivasi, pred hlasovním, k obsahu správy a Ashley Fox, po hlasovaní, so žiadosťou o zmenu v organizácii prebiehajúceho hlasovania.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 299, proti: 310, zdržali sa hlasovania: 37).


12.3. Vytváranie únie kapitálových trhov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0268)


12.4. Európsky program v oblasti bezpečnosti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0676/2015 a B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0269)


12.5. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 a B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0656/2015

(nahrádzajúci B8-0656/2015 a B8-0662/2015):

podaný týmito poslancami:

– József Szájer v mene skupiny PPE a Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE

Vystúpenia:

Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, so žiadosťou o odloženie hlasovania na septembrovú schôdzu, Bas Eickhout na podporu žiadosti a Vicky Ford proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 453, proti: 124, zdržali sa hlasovania: 7).


12.6. Situácia v Jemene (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 a B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0680/2015

(nahrádzajúci B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 a B8-0687/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE;

– Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli a Theresa Griffin v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

– Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

– Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL;

– Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

Prijatý (P8_TA(2015)0270)

(Návrh uznesenia B8-0688/2015 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Javier Couso Permuy predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 2, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov.


12.7. Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (hlasovanie)

Správa o problémoch v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a o vyhliadkach na politickú stabilitu [2014/2229(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0271)


12.8. Revízia európskej susedskej politiky (hlasovanie)

Správa o revízii európskej susedskej politiky [2015/2002(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0272)

Vystúpenia:

Eduard Kukan (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 3, ktorý bol prijatý.


12.9. Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [2014/2256(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0273)

Vystúpenia:

Mary Honeyball predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 7, ktorý nebol prijatý, keďže viac než 40 poslancov vznieslo proti tomu námietku.

Petri Sarvamaa k priebehu hlasovania.


12.10. Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (hlasovanie)

Správa o novom prístupe EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) od jej vytvorenia [2014/2231(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0274)


12.11. Situácia v Burundi (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 10. júna 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 10.6.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 9. júla 2015 (bod 4 zápisnice zo dňa 9.7.2015).

Návrhy uznesenia B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0657/2015

(nahrádzajúci B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 a B8-0669/2015)

podaný týmito poslancami:

– Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi a Antonio Tajani v mene skupiny PPE;

– Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge a Norbert Neuser v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR;

– Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL;

– Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi a Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0275)

Vystúpenia:

Louis Michel predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 2, ktorý bol prijatý.


12.12. Spomienka na Srebrenicu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0716/2015

(nahrádzajúci B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 a B8-0722/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

– Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea a Demetris Papadakis v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR;

– Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

– Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE;

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto a Eleonora Evi

Prijatý (P8_TA(2015)0276)

Vystúpenia:

Ivan Jakovčić predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy na doplnenie za odsek 6, ktoré boli prijaté.


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 8. júla 2015)

Správa: Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula a Miguel Urbán Crespo

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Správa: Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó a Jude Kirton-Darling

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Správa: Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Neena Gill

Správa: Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Monica Macovei

Správa: Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai a Monica Macovei

Správa: José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Správa: Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai a Seán Kelly

Správa: Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei a Seán Kelly.

(Hlasovanie: štvrtok 9. júla 2015)

Správa: Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling a Seán Kelly

Vytváranie únie kapitálových trhov - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Európsky program v oblasti bezpečnosti - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai a Steven Woolfe

Správa: Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Správa: Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai a Monica Macovei

Správa: Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei a Arne Gericke

Správa: Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai a Monica Macovei


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Nadine Morano oznámila, že z technických príčin sa nemohla zúčastniť na žiadnom včerajšom hlasovaní.

°
° ° °

Martina Michels oznámila, že chcela hlasovať proti zmenenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fondoch peňažného trhu (A8-0041/2015) (bod 10.61 zápisnice zo dňa 29.4.2015).


16. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o.

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia:

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))

predložené gestorskému výboru: JURI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 10. júla 2015.


17. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2015 .)


17.1. Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch

Návrhy uznesenia B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 a B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Marc Tarabella v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.1 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


17.2. Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu

Návrhy uznesenia B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 a B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena v mene skupiny S&D a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.2 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


17.3. Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba

Návrhy uznesenia B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 a B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Monica Macovei v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Diane James v mene skupiny EFDD, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius a Fabio Massimo Castaldo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.3 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


17.4. Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne

Návrhy uznesenia B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 a B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat a Ivan Jakovčić uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Seán Kelly, Marek Jurek a Pavel Svoboda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.4 zápisnice zo dňa 9.7.2015.


18. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


18.1. Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 a B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0689/2015

(nahrádzajúci B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 a B8-0701/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić a Roberta Metsola v mene skupiny PPE;

– Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin a Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

– Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL;

– Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

– Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Marco Zanni v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0277)


18.2. Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 a B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0690/2015

(nahrádzajúci B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 a B8-0702/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini a Roberta Metsola v mene skupiny PPE;

– Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

– Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

– Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 a B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0703/2015

(nahrádzajúci B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 a B8-0712/2015)

podaný týmito poslancami:

– Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D;

– Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

– Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0279)

(Návrhy uznesenia B8-0705/2015 a B8-0706/2015 sa stali bezpredmetnými.)


18.4. Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 a B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0707/2015

(nahrádzajúci B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 a B8-0715/2015)

podaný týmito poslancami:

– Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská a Roberta Metsola v mene skupiny PPE;

– Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D;

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

– Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen a Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE;

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou a Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL;

– Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

– Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0280)

Vystúpenia:

Marie-Christine Vergiat predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 8, ktorý bol prijatý.


19. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


20. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)
(
Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 2 júla 2015)

výbor CULT

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The role of intercultural dialogue, cultural diversity and education in promoting EU fundamental values (2015/2139(INI))

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Learning EU at school (2015/2138(INI))

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Annual report on EU Competition Policy (2015/2140(INI))
(stanovisko: INTA, IMCO)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Mid-term review of the EU's Biodiversity Strategy (2015/2137(INI))
(stanovisko: DEVE)


21. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 7. septembra 2015 do 10. septembra 2015.


22. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


23. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.55 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Právne oznámenie