Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. september 2015 - StrasbourgEndelig udgave

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Giovanni Toti var blevet valgt til leder af Liguriens regionsråd.

Eftersom dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet ikke var foreneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 10. juli 2015.

°
° ° °

De kompetente østrigske myndigheder havde meddelt, at Karoline Graswander-Hainz var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jörg Leichtfried med virkning fra den 9. juli 2015.

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Stefano Maullu var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Giovanni Toti med virkning fra den 13. juli 2015.

De kompetente græske myndigheder havde meddelt, at Nikolaos Chountis var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Emmanouil Glezos med virkning fra den 20. juli 2015.

De kompetente svenske myndigheder havde meddelt, at Jasenko Selimovic var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Marit Paulsen med virkning fra den 30. september 2015.

De kompetente nederlandske myndigheder havde meddelt, at Auke Zijlstra var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Hans Jansen med virkning fra den 1. september 2015.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, deltager Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic og Auke Zijlstra i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse