Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 7. září 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

12. Výklady jednacího řádu

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu čl. 130 odst. 3 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

Výraz „výjimečně“ má být vykládán tak, že dodatečná otázka se týká naléhavé záležitosti, a že s jejím předložením tudíž nelze počkat až do následujícího měsíce. Kromě toho musí být počet otázek předložených podle odst. 3 druhého pododstavce nižší než stanovená kvóta pěti otázek měsíčně.“

Pokud do schválení tohoto zápisu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu článku 191 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

„Je-li předložena žádost o přerušení nebo ukončení denního zasedání, má se o ní hlasovat bez zbytečného odkladu. Měly by být použity obvyklé prostředky pro oznamování hlasování v plénu a v souladu s dosavadní praxí by poslanci měli mít dostatek času na to, aby se dostali do jednacího sálu.

Je-li žádost zamítnuta, obdobně s ustanovením čl. 152 odst. 2 druhého pododstavce nelze podobnou žádost tentýž den znovu předložit. V souladu s výkladem k čl. 22 odst. 1 má předseda právo zamezit nadužívání možnosti předkládat žádosti podle tohoto článku.“

Pokud do schválení tohoto zápisu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.

Právní upozornění