Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 7., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

12. Az eljárási szabályzat értelmezései

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 130. cikke (3) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„A „kivételes esetben” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy a további kérdés sürgős üggyel kapcsolatos, és e kérdés előterjesztése nem várhat a következő hónapig. Ezenfelül a (3) bekezdés második albekezdése alapján előterjesztett kérdések száma nem érheti el a főszabály szerinti havi öt kérdést.”

Amennyiben ezen értelmezés ellen az eljárási szabályzat 226. cikkének (3) bekezdése értelmében nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő a jelen jegyzőkönyv elfogadása előtt, úgy az értelmezés elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 191. cikke alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„Az ülés félbeszakítására vagy berekesztésére irányuló kérelem előterjesztése esetén az e kérelemről való szavazásra irányuló eljárást haladéktalanul meg kell kezdeni. A plenáris szavazások bejelentésének szokásos módját kell alkalmazni, és a jelenlegi gyakorlattal összhangban megfelelő időt kell hagyni a képviselőknek arra, hogy az ülésterembe eljussanak.

A 152. cikk (2) bekezdése második albekezdésének analógiájára, a kérelem elutasítása esetén hasonló kérelem ugyanazon a napon újból nem terjeszthető elő. A 22. cikk (1) bekezdése értelmezésének megfelelően az elnök jogosult arra, hogy elutasítsa az e cikk alapján aránytalanul nagy számban előterjesztett kérelmeket.ˮ

Amennyiben ezen értelmezés ellen az eljárási szabályzat 226. cikkének (3) bekezdése értelmében nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő a holnapi ülés kezdete, 2015. szeptember 8., kedd előtt, úgy az értelmezés elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.

Jogi nyilatkozat