Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 130 ust. 3 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

"Wyrażenie „w wyjątkowych przypadkach” należy interpretować jako oznaczające, że dodatkowe pytanie dotyczy sprawy pilnej i nie można czekać z jego złożeniem do następnego miesiąca. Ponadto liczba pytań składanych na mocy art. 130 ust. 3 akapit drugi musi być mniejsza od dopuszczalnej liczby pięciu pytań miesięcznie."

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu, do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 191 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

""" W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia procedurę głosowania nad tym wnioskiem należy wszcząć bez zbędnej zwłoki. Należy stosować zwyczajowe środki ogłaszania głosowań plenarnych i zgodnie z obecną praktyką należy zapewnić posłom dość czasu na dotarcie do sali obrad plenarnych.

Analogicznie do art. 152 ust. 2 akapit drugi Regulaminu w przypadku odrzucenia takiego wniosku podobny wniosek nie może zostać złożony ponownie tego samego dnia. W myśl interpretacji art. 22 ust. 1 Regulaminu przewodniczący jest uprawniony do wyeliminowania nadużywania wniosków składanych na podstawie przedmiotowego artykułu.""

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu, do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

Informacja prawna