Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

12. Interpretări ale Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 130 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective.

Expresia «în mod excepțional» se interpretează în sensul că întrebarea suplimentară vizează o chestiune urgentă și că prezentarea întrebării nu poate fi amânată până luna următoare. În plus, numărul de întrebări depuse în temeiul alineatului (3) al doilea paragraf trebuie să fie mai mic decât limita de cinci întrebări pe lună."”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați, în conformitate cu articolul 226 alineatul 3 din Regulamentul de procedură, înainte de aprobarea prezentului proces verbal, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 191 din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

„Atunci când se prezintă o cerere de suspendare sau de ridicare a ședinței, votul asupra cererii este inițiat fără întârziere nejustificată. Se utilizează mijloacele uzuale de anunțare a voturilor în plen și, conform practicilor curente, ar trebui să se prevadă suficient timp pentru ca deputații să ajungă în hemiciclu.

Prin analogie cu articolul 152 alineatul (2) al doilea paragraf, în cazul în care se respinge o cerere de suspendare sau de ridicare a ședinței, nu se mai poate depune o cerere similară în cursul aceleași zile. Conform interpretării de la articolul 22 alineatul (1), Președintele are dreptul de a pune capăt unei utilizări excesive de cereri în temeiul prezentului articol.""

În cazul în care nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, înainte de aprobarea prezentului proces verbal, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.

Notă juridică