Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. september 2015 - StrasbourgKončna izdaja

12. Razlage Poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 130(3) Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi.

"Izraz „izjemoma“ je treba razlagati tako, da se dodatno vprašanje nanaša na nujno zadevo ter njegova vložitev ne more počakati do naslednjega meseca. Poleg tega število vloženih vprašanj v skladu z drugim pododstavkom odstavka 3 mora biti manjše od običajnih pet vprašanj na mesec. Avtor ali avtorji morajo utemeljiti nujnost vprašanja, vsa dodatna vprašanja pa se štejejo kot del kvote petih vprašanj, ki se jih lahko vloži v naslednjem ali naslednjih mesecih, po vrstnem redu, kot so bila vložena."

Če tej razlagi Poslovnika do sprejetja tega zapisnika ne bo nasprotovala politična skupina ali najmanj štirideset poslancev (člen 226(3) Poslovnika), bo veljala za sprejeto. V nasprotnem primeru bo o njej glasoval Parlament.

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 191 Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi.

"Če je vložena zahteva za prekinitev ali zaključek seje, se o tem glasuje nemudoma. Uporabi se običajen postopek napovedovanja plenarnega glasovanja ter se v skladu z obstoječo prakso da poslancem na voljo dovolj časa, da se vrnejo v sejno dvorano.

Če je zahteva zavrnjena, je zato v skladu z drugim pododstavkom člena 152(2) na istem delnem zasedanju ni mogoče ponovno vložiti. V skladu z razlago člena 22(1) ima predsednik pravico prekiniti vlaganje nesorazmerno velikega števila zahtev v skladu s tem členom.""

Če ti razlagi Poslovnika do sprejetja tega zapisnika ne bo nasprotovala politična skupina ali najmanj štirideset poslancev (člen 226(3) Poslovnika), bo veljala za sprejeto. V nasprotnem primeru bo o njej glasoval Parlament.

Pravno obvestilo