Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 7., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: a Tanács kérésére további 2 hónap.

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Tanács kérésére további 2 hónap.

Utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: a Tanács kérésére további 2 hónap.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Tanács kérésére további 2 hónap.

Utalva az illetékes bizottsághoz: REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke)

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a légszellőzés céljára alkalmazandó szellőzőcsatornák és -csövek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerekről (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalány alapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 9.

Utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 389/2013/EU rendeletnek a Kiotói Jegyzőkönyv 2012 utáni technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 13.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a növénytermesztési statisztikáról szóló, 2009. június 18-i 543/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 13.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi korrekciók szintjének megállapítására és a pénzügyi átalánykorrekciók alkalmazására vonatkozó kritériumok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 665/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fogalommeghatározások pontosítására és a kockázati koncentráció, valamint a csoporton belüli ügyletek kiegészítő felügyeletének összehangolására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2015/1017/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő, az uniós garancia alkalmazásához szükséges, mutatókat tartalmazó eredménytábla létrehozásáról (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hét, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON (az eljárási szabályzat 55. cikke), BUDG (az eljárási szabályzat 55. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke)

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseit kifejtő részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes gyümölcs– és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 8. cikk alkalmazásának az említett rendelet VI. mellékletében felsorolt módozatai tekintetében történő módosításáról (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 28.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének módosításáról (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 28.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

Jogi nyilatkozat