Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Consiliului cu 2 luni în plus.

retrimis fond: EMPL

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fonduleuropean de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Consiliului cu 2 luni în plus.
retrimis fond: REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL (articolul 54 Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și de instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
retrimis fond: LIBE

- Decizie delegată a Comisiei referitoare la sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanțelor conductelor și a tuburilor de ventilare a aerului în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
retrimis fond: IMCO

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 9 iulie 2015
retrimis fond: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto după 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 13 iulie 2015
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 iulie 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește criteriile pentru stabilirea nivelului corecțiilor financiare și pentru aplicarea corecțiilor financiare forfetare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 665/2008 al Comisiei (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care specifică definiția concentrării riscurilor și a tranzacțiilor în interiorul grupului și la coordonarea supravegherii suplimentare a acestora (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unui tablou de bord al indicatorilor pentru aplicarea garanției UE (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 săptămâni de la data primirii, 26 august 2015
retrimis fond: ECON (articolul 55 din Regulamentul de procedură), BUDG (articolul 55 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clarificarea anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile de aplicare a articolului 8 enumerate în anexa VI la regulamentul respectiv (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 28 august 2015
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 28 august 2015
retrimis fond: INTA

Notă juridică