Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 7. september 2015 - Strasbourg

14. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) I lisa (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - tähtaeg: 27. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) I lisa (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja V lisa seoses guasatiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - tähtaeg: 1. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ette nähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks) II lisa teatavate nõuete osas, mis on seotud elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigudega ning määruse (EÜ) nr 2073/2005 (toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) I lisa (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - tähtaeg: 29. november 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tungaltera sklerootsiumide piirnormidega teatavates töötlemata teraviljades ning seiret ja aruandlust käsitlevate sätetega (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 282/2008 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kohta (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse kasvusubstraatidele, mullaparandusainetele ja multšile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - tähtaeg: 10. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid tervisealaseid väiteid, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormidega kakaokiudude, banaanikrõpsude, toidulisandite, kuivatatud ürtide ja kuivatatud vürtside puhul (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - tähtaeg: 16. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses nonüülfenooletoksülaadiga (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - tähtaeg: 18. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IC ja V lisa (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 251/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 seoses ettevõtluse struktuurstatistika jaoks koostatavate andmesarjadega ning tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamisest tulenevate kohandustega) I lisa (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatavate kemikaalide klorometüülisotiasolinooni ja metüülisotiasolinooni, samuti neid kemikaale suhtes 3:1 sisaldava segu piirnormide vastuvõtmisega (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava bensisotiasolinooni piirnormide vastuvõtmisega (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava formamiidi piirnormide vastuvõtmisega (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa seoses dioksiinide seirega õlides, rasvades ja neist saadud toodetes (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates) II lisa (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kapriinhappe, parafiinõli (CASi nr 64742 46-7), parafiinõli (CASi nr 72623-86-0), parafiinõli (CASi nr 8042-47-5), parafiinõli (CASi nr 97862-82-3), lubiväävli ja uurea jääkide piirnormidega (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - tähtaeg: 14. september 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses raudtartraadi kasutamisega paakumisvastase ainena soolas ja selle asendajates (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - tähtaeg: 16. september 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses etüüllauroüülarginaadi (E 243) spetsifikatsiooniga (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - tähtaeg: 16. september 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses erütritooli (E968) kasutamisega lõhna- ja maitsetugevdajana vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta maitsestatud jookides (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - tähtaeg: 29. september 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 16 ja 41 osas (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1983/2003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses esmaste sihtmuutujate loeteluga (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - tähtaeg: 21. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 16 ja 38 osas (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 11 (EMPs kohaldatav tekst) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - tähtaeg: 17. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 seoses söödalisandite uue funktsionaalrühma loomisega (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - tähtaeg: 29. november 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008 seoses keskkonnakaitse oluliste nõuetega (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 748/2012 seoses keskkonnakaitse oluliste nõuete rakendamisega (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 pardaregistraatorite, veealuse asukoha kindlakstegemise seadmete ja õhusõiduki jälgimise süsteeme käsitlevate nõuete osas (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2009/300/EÜ, 2009/563/EÜ, 2009/894/EÜ, 2011/330/EL ja 2011/337/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - tähtaeg: 25. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 5 ja 7 ning rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) 19 ja 34 (EMPs kohaldatav tekst) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - tähtaeg: 28. oktoober 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

Õigusalane teave