Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 7., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

14. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - határidő: 2015. december 27.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található guazatin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - határidő: 2015. október 1.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élő kagylókra, a tüskésbőrűekre, a zsákállatokra és a tengeri csigákra vonatkozó egyes előírásai, valamint az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet I. melléklete tekintetében történő módosításáról (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - határidő: 2015. november 29.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az aranyrozs-szkleróciumok egyes feldolgozatlan gabonafélékben való felső határértéke, valamint a nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 282/2008/EU rendelet módosításáról (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - határidő: 2015. október 10.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a kakaórostban, banánsziromban, élelmiszer-kiegészítőkben, szárított fűszernövényekben és szárított fűszerekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - határidő: 2015. október 16.)
utalva. illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - határidő: 2015. október 18.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. és V. mellékletének módosításáról (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1708/2005/EK rendelet módosításáról (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ECON

- A Bizottság rendelete az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: REGI

- A Bizottság rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 251/2009/EK bizottsági rendelet I. mellékletének az adatsoroknak a termékek tevékenységek szerinti osztályozásának (CPA, magyarul: TESZOR) felülvizsgálatát követő kiigazítása tekintetében történő kiegészítéséről (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ECON

- A Bizottság irányelve a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a külön-külön, illetve 3:1 arányban alkalmazott klórmetil-izotiazolinon és a metil-izotiazolinon tekintetében történő módosításáról (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság irányelve a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a benzizotiazolinon tekintetében történő módosításáról (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: IMCO

- A Bizottság irányelve a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a formamid tekintetében történő módosításáról (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: IMCO

- A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az olajok, a zsírok és az ezekből származó termékek dioxintartalmára vonatkozó ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletről szóló szavazás hivatalos eredménye (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság irányelve a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - határidő: 2015. október 27.)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található kaprinsav, paraffinolaj (CAS 64742-46-7), paraffinolaj (CAS 72623-86-0), paraffinolaj (CAS 8042-47-5), paraffinolaj (CAS 97862-82-3), mészkénlé és karbamid maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - határidő: 2015. szeptember 14.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a vas-tartarát sóban és sóhelyettesítőkben csomósodást gátló anyagként történő használata tekintetében történő módosításáról (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - határidő: 2015. szeptember 16.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének az etil-lauroil-arginát (E 243) specifikációi tekintetében történő módosításáról (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - határidő: 2015. szeptember 16.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az eritrit (E 968) csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli ízesített italokban ízfokozóként történő használata tekintetében történő módosításáról (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - határidő: 2015. szeptember 29.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ITRE

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 16 és az IAS 41 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - határidő: 2015. október 17.)
utalva, illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1983/2003/EK rendelet módosításáról (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - határidő: 2015. október 21.)
utalva, illetékes: EMPL

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 16 és 38 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - határidő: 2015. október 17.)
utalva, illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 11 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - határidő: 2015. október 17.)
utalva, illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a takarmány-adalékanyagok új funkcionális csoportjának létrehozása tekintetében történő módosításáról (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - határidő: 2015. november 29.)
utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság rendelete a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények tekintetében történő módosításáról (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - határidő: 2015. október 27.)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 748/2012/EU rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények végrehajtása tekintetében történő módosításáról (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - határidő: 2015. október 27.)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 965/2012/EU rendeletnek a fedélzeti adatrögzítőkre, a víz alatti helyzetmeghatározó eszközökre és a légijármű-követő rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - határidő: 2015. október 27.)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság határozata a 2009/300/EK, a 2009/563/EK, a 2009/894/EK, a 2011/330/EU és a 2011/337/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - határidő: 2015. október 25.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 5 és az IFRS 7 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, valamint az IAS 19 és az IAS 34 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - határidő: 2015. október 28.)
utalva, illetékes: ECON
vélemény: JURI

Jogi nyilatkozat