Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 7 septembrie 2015 - Strasbourg

14. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexa I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - termen: 27 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexa I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru guazatină din sau de pe anumite produse (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - termen: 1 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman în ceea ce privește anumite cerințe pentru moluștele bivalve, echinodermele, tunicatele și gasteropodele marine vii și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - termen: 29 noiembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de scleroți ai ergotului în anumite cereale neprelucrate și dispozițiile referitoare la monitorizare și rapoarte (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - termen: 10 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul al Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate asociate alimentelor, care se referă la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate asociate alimentelor, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru hidrocarburile aromatice policiclice din fibrele de cacao, chipsurile de banane, suplimentele alimentare, ierburile aromate uscate și mirodeniile uscate (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - termen: 16 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește etoxilații de nonilfenol (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - termen: 18 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor IC și V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON

- Regulamentul Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), în ceea ce privește transmiterea seriilor de timp pentru noua împărțire regională (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: REGI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește adaptarea seriilor de date în urma revizuirii clasificării produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON

- Directiva Comisei de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește clorometilizotiazolinona și metilizotiazolinona, ca atare sau amestecate în proporție de 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: IMCO

- Directiva Comisei de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește benzizotiazolinona (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: IMCO

- Directiva Comisei de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește formamida (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește testarea dioxinei în uleiuri, grăsimi și produse derivate (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisei de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - termen: 27 octombrie 2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acidul capric, uleiul de parafină (CAS 64742-46-7), uleiul de parafină (CAS 72623-86-0), uleiul de parafină (CAS 8042-47-5), uleiul de parafină (CAS 97862-82-3), polisulfura de calciu și ureea din sau de pe anumite produse (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - termen: 14 septembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea tartratului de fier ca agent antiaglomerant în sare și substituenții acesteia (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - termen: 16 septembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru etil lauroil arginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - termen: 16 septembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de eritritol (E 968) ca potențiator de arome în băuturile aromatizate cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - termen: 29 septembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ITRE

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Contabilitate 16 și 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - termen: 17 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1983/2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește lista variabilelor primare țintă (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - termen: 21 octombrie 2015)
retrimis fond: EMPL

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate 16 și 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - termen: 17 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 11 (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - termen: 17 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea unei noi grupe funcționale de aditivi furajeri (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - termen: 29 noiembrie 2015)
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele esențiale privind protecția mediului (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - termen: 27 octombrie 2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor esențiale privind protecția mediului (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - termen: 27 octombrie 2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește cerințele pentru înregistratoarele de zbor, dispozitivele de localizare subacvatică și sistemele de urmărire a aeronavelor (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - termen: 27 octombrie 2015)
retrimis fond: TRAN

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE și 2011/337/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - termen: 25 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 5 și 7 și Standardele Internaționale de Contabilitate 19 și 34 (Text cu relevanță pentru SEE) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - termen: 28 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

Notă juridică