Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 7., Hétfő - Strasbourg

15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Javaslat a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

BUDG, ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultált az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

PECH, EMPL, BUDG

- Tervezet a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Módosított javaslat az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

utalva

illetékes:

JURI

- Tervezet a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Tervezet a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Belgiummal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Tervezet a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Németország kérelme – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium „EGF/2015/003 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország kérelme – EGF/2015/004 IT/Alitalia) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Jelentés a lányok oktatás révén történő érvényesülésének támogatásáról az Unióban (2014/2250(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Jelentés a kulturális örökség integrált európai megközelítése felé (2014/2149(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Jelentés a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg) alkalmazásáról (2014/2160(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Jelentés az innovációban és a kutatásban rejlő munkahely-teremtési és növekedési lehetőségek kék gazdaságban történő kiaknázásáról (2014/2240(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Jelentés a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI bizottság - AGRI bizottság - Előadó: Renate Sommer - Előadó: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Jelentés az uniós politikák városi dimenziójáról (2014/2213(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Jelentés a 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozásáról: a készségek és képesítések hozzáigazítása a kereslethez és a munkalehetőségekhez a válságból való kilábalás egyik módjaként (2014/2235(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Jelentés az európai családi vállalkozásokról (2014/2210(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Jelentés a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- ***Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezménye 2014. évi jegyzőkönyvének az 1–4. cikkben foglalt, a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéshez kapcsolódó vonatkozások tekintetében az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Jelentés a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Jelentés a „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követéséről (2014/2239(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Jelentés a Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2102(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013−2014) (2014/2254(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Ajánlás a Belga Királyságnak és a Lengyel Köztársaságnak a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítésére való felhatalmazásáról, valamint az Osztrák Köztársaságnak az ahhoz történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Jelentés a fejlődő országok helyi hatóságainak a fejlesztési együttműködésben játszott szerepéről (2015/2004(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Jelentés a nők karrierlehetőségeiről a tudomány területén és az egyetemeken, valamint az általuk tapasztalt üvegplafonról (2014/2251(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Jelentés az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal (2015/2119(INI)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Ajánlás a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre irányuló javaslatról (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (2015/2067(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Jelentés a fiatalok vállalkozói készségének oktatás és képzés révén történő előmozdításáról (2015/2006(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé (2014/2234(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Jelentés a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás 2012-es európai évének végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről szóló jelentésről (2014/2255(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 30. és 31. éves jelentésről (2012–2013) (2014/2253(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezménye 2014. évi jegyzőkönyvének a szociálpolitikai vonatkozások tekintetében az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Jelentés az EGT-ről és Svájcról: a belső piac teljes körű megvalósításának akadályai (2015/2061(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Jelentés a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Jelentés a közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út (2015/2005(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Jelentés a szociális vállalkozások és a szociális innováció szerepéről a munkanélküliség leküzdésében (2014/2236(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Jogi nyilatkozat