Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 7. september 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

16. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000079/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez ja Catherine Bearder FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Inimkaubanduse sooline mõõde (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015), mille esitas(id) Antonio Tajani ja Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová ja Reinhard Bütikofer komisjonile: Vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande "Action Lines for Bolstering the Business of Liberal Professions" järelmeetmed (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel nõukogule: Ebakindlad töösuhted (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Ebakindlad töösuhted (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).

Õigusalane teave