Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000079/2015) van Iratxe García Pérez en Catherine Bearder, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: De genderdimensie van mensenhandel (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) van Antonio Tajani en Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová en Reinhard Bütikofer aan de Commissie: Follow-up van de actiepunten ter ondersteuning van vrije beroepen (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Raad: Onzekere dienstverbanden (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Onzekere dienstverbanden (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).

Juridische mededeling