Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000079/2015) które skierowali Iratxe García Pérez i Catherine Bearder, w imieniu komisja FEMM, do Komisji: Aspekty handlu ludźmi związane z płcią (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) które skierowali Antonio Tajani i Andreas Schwab, w imieniu grupy politycznej PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová i Reinhard Bütikofer do Komisji: Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) które skierował Thomas Händel, w imieniu komisja EMPL, do Rady: Niepewne formy zatrudnienia (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) które skierował Thomas Händel, w imieniu komisja EMPL, do Komisji: Niepewne formy zatrudnienia (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).

Informacja prawna