Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

16. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000079/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Catherine Bearder, v mene výboru výbor FEMM, pre Komisiu: Rodový rozmer v problematike obchodovania s ľuďmi (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

– (O-000080/2015), ktorú položili Antonio Tajani a Andreas Schwab, v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Dita Charanzová a Reinhard Bütikofer pre Komisiu: Opatrenia nadväzujúce na Usmernenia pre činnosti v záujme podpory vykonávania slobodných povolaní (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

– (O-000090/2015), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru výbor EMPL, pre Radu: Neisté pracovné miesta (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

– (O-000091/2015), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru výbor EMPL, pre Komisiu: Neisté pracovné miesta (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).

Právne oznámenie