Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0433(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0216/2015

Předložené texty :

A8-0216/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0285

Zápis
Úterý, 8. září 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

3. Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely [2013/0433(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajky: Giulia Moi a Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer a Giulia Moi uvedly zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Jude Kirton-Darling (navrhovatelka výboru INTA), Pilar Ayuso za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Fredrick Federley a Gilles Lebreton, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik a Paolo De Castro.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan a Tibor Szanyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė a James Carver.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi a Renate Sommer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 8.9.2015.

Právní upozornění