Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0433(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0216/2015

Teksty złożone :

A8-0216/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Głosowanie :

PV 08/09/2015 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0285

Protokół
Wtorek, 8 września 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu [2013/0433(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współsprawozdawczynie: Giulia Moi i Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer i Giulia Moi przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Jude Kirton-Darling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a i Gilles'a Lebretona, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anję Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik i Paolo De Castro.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan i Tibor Szanyi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė i James Carver.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi i Renate Sommer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 8.9.2015.

Informacja prawna