Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0433(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0216/2015

Ingivna texter :

A8-0216/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0285

Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

5.5. Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion [2013/0433(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giulia Moi och Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2015)0285)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0285)

Rättsligt meddelande