Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2254(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0230/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0230/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.6. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα PPE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIBE

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0286)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου