Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2232(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 24
CRE 07/09/2015 - 24

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0288

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.8. Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες» [2014/2232(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0288)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου