Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 28
CRE 07/09/2015 - 28

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0292

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.12. Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης [2015/2006(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0292)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου