Níl an doiciméad seo ar fáil i do theanga féin. Roghnaítear teanga eile as na teangacha atá ar fáil.

 Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Minutes
Tuesday, 8 September 2015 - StrasbourgFinal edition

6. Explanations of vote

Written explanations of vote:

Explanations of vote submitted in writing under Rule 183 appear in the Verbatim Report of Proceedings for the sitting.

Oral explanations of vote:

Recommendation for second reading: Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Report: Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Report: Giulia Moi and Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Report: Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Report: Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett, on behalf of the S&D Group, Stanislav Polčák

Report: Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Report: Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Report: Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa, on behalf of the GUE/NGL Group, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Report: João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Report: Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Report: Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Report: Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.

Fógra dlíthiúil