Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0125(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0245/2015

Esitatud tekstid :

A8-0245/2015

Arutelud :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Hääletused :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0306

Protokoll
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg

10. Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Iliana Iotova fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli ja Branislav Škripek.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Ska Keller.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.10.

Õigusalane teave