Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0125(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0245/2015

Ingediende teksten :

A8-0245/2015

Debatten :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Stemmingen :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0306

Notulen
Dinsdag 8 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

10. Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Iliana Iotova, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Lorenzo Fontana, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli en Branislav Škripek.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos en Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Ska Keller.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 9.9.2015.

Juridische mededeling