Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0125(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0245/2015

Teksty złożone :

A8-0245/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Głosowanie :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0306

Protokół
Wtorek, 8 września 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

10. Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wprowadzającej środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji [COM(2015)0286 - C8-0156/2015- 2015/0125(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Iliana Iotova w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Lorenzo Fontana w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli i Branislav Škripek.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Ska Keller.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 9.9.2015.

Informacja prawna