Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0125(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0245/2015

Predkladané texty :

A8-0245/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0306

Zápisnica
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg

10. Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Iliana Iotova v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli a Branislav Škripek.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Ska Keller.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 9.9.2015.

Právne oznámenie