Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2245(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0173/2015

Dezbateri :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Voturi :

PV 09/09/2015 - 8.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0308

Proces-verbal
Marţi, 8 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

11. Dimensiunea urbană a politicilor UE - Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (dezbatere)
CRE

Raport referitor la dimensiunea urbană a politicilor UE [2014/2213(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Raport referitor la „Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană” (2014/2245(INI)) - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch și Kerstin Westphal își prezintă rapoartele.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei)

Au intervenit: Costas Mavrides (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Danuta Jazłowiecka (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Neoklis Sylikiotis (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Silvia Costa (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Julie Girling (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Andrew Lewer, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, care a refuzat să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”, adresată de Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida și Georgi Pirinski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes și Janusz Zemke.

Au intervenit: Corina Crețu, Tamás Deutsch și Kerstin Westphal.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 9.9.2015 și punctul 8.12 al PV din 9.9.2015.

Notă juridică