Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 8 września 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Sprostowania P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 10 protokołu z dnia 7.9.2015).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie złożyła wniosku o poddanie tych sprostowań pod głosowanie, zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, uważa się je za zatwierdzone.

Informacja prawna