Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2255(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0241/2015

Ingediende teksten :

A8-0241/2015

Debatten :

PV 08/09/2015 - 13
CRE 08/09/2015 - 13

Stemmingen :

PV 09/09/2015 - 8.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0309

Notulen
Dinsdag 8 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13. Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (debat)
CRE

Verslag over het verslag over de uitvoering, resultaten en algehele beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 [2014/2255(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Thomas Mann en Jutta Steinruck.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt en Verónica Lope Fontagné.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Eduard Kukan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 9.9.2015.

Juridische mededeling