Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 8. september 2015 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål ***I (forhandling)
 4.Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***II (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.ILO's konvention om tvangsarbejde for så vidt angår socialpolitik *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***II (afstemning)
  5.4.Handel med sælprodukter ***I (afstemning)
  5.5.Kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål ***I (afstemning)
  5.6.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (afstemning)
  5.7.Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (afstemning)
  5.8.Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (afstemning)
  5.9.Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (afstemning)
  5.10.Familieforetagender i Europa (afstemning)
  5.11.Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (afstemning)
  5.12.Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (afstemning)
  5.13.På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (afstemning)
  5.14.Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Forelæggelse af Rådets holdning til forslaget til det almindelige budget – budgetåret 2016 (forhandling)
 10.Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland * (forhandling)
 11.Den bymæssige dimension af EU's politikker - Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (forhandling)
 12.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 13.Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (forhandling)
 14.Fortolkning af forretningsordenen
 15.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) *** - Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) - Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) *** - Fiskeripartnerskabsftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) - Fiskeripartnerskabsaftale med Madagaskar: fiskerimuligheder og finansiel modydelse *** (forhandling)
 16.Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011 (forhandling)
 17.Opfølgning af indsatsområderne til fremme af de liberale erhverv (forhandling)
 18.Kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen (kortfattet forelæggelse)
 19.Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (kortfattet forelæggelse)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (211 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (187 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (37 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (55 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (199 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (280 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (780 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (4048 kb)
Juridisk meddelelse