Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 8 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd ***I (debat)
 4.Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***II (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.IAO-verdrag betreffende gedwongen arbeid: sociaal beleid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***II (stemming)
  5.4.Handel in zeehondenproducten ***I (stemming)
  5.5.Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd ***I (stemming)
  5.6.De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (stemming)
  5.7.Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (stemming)
  5.8.Mensenrechten en technologie in derde landen (stemming)
  5.9.Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (stemming)
  5.10.Familiebedrijven in Europa (stemming)
  5.11.Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (stemming)
  5.12.Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (stemming)
  5.13.Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (stemming)
  5.14.Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2016 (debat)
 10.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland * (debat)
 11.De stedelijke dimensie van EU-beleid - Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (debat)
 12.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 13.Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (debat)
 14.Interpretaties van het Reglement
 15.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011 (debat)
 17.Follow-up van de actiepunten ter ondersteuning van vrije beroepen (debat)
 18.Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit (korte presentatie)
 19.Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (korte presentatie)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (213 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (189 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (37 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (45 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (196 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (280 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (765 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (4045 kb)
Juridische mededeling