Indiċi 
Minuti
PDF 288kWORD 219k
It-Tlieta, 8 ta' Settembru 2015 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.L-ikklonar ta' annimali miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta' biedja ***I (dibattitu)
 4.Applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli ***II (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat tal-ILO: politika soċjali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Janusz Korwin-Mikke *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.Applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli ***II (votazzjoni)
  5.4.Il-kummerċ tal-prodotti mill-foki ***I (votazzjoni)
  5.5.L-ikklonar ta' annimali miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta' biedja ***I (votazzjoni)
  5.6.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE (2013-2014) (votazzjoni)
  5.7.Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji: tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 (votazzjoni)
  5.8.Drittijiet tal-bniedem u teknoloġija f'pajjiżi terzi (votazzjoni)
  5.9.Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea: Lejn kontrolli bbażati fuq il-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (votazzjoni)
  5.10.In-negozji tal-Familja fl-Ewropa (votazzjoni)
  5.11.Nisfruttaw il-potenzjal ta' Riċerka u Innovazzjoni fl-Ekonomija Blu biex jinħolqu t-Tkabbir u l-Impjiegi (votazzjoni)
  5.12.Il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ (votazzjoni)
  5.13.Lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa (votazzjoni)
  5.14.Segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 'Right2Water' (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2016 (dibattitu)
 10.Miżuri provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja * (dibattitu)
 11.Id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE - Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-UE (dibattitu)
 12.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Valutazzjoni tas-Sena Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet (dibattitu)
 14.Interpretazzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura
 15.Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Guinea-Bissau: l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (rakkomandazzjoni) *** - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Guinea-Bissau: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (rapport) - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Cape Verde: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (rakkomandazzjoni) *** - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Kap Verde: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (rapport) - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Madagascar: opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (dibattitu)
 16.L-Implimentazzjoni tal-White Paper tal-2011 dwar it-Trasport (dibattitu)
 17.Segwitu għal-Linji ta' Azzjoni għall-Professjonijiet Liberali (dibattitu)
 18.Il-karrieri tan-nisa fl-ambitu xjentifiku u akkademiku (preżentazzjoni qasira)
 19.L-emanċipazzjoni tal-bniet permezz tal-edukazzjoni fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Eston Kohver, Oleg Santsov u Alexander Kolchenko (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Eston Kohver, Oleg Santsov u Alexander Kolchenko (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-kundanni ta' Eston Kohver, Oleg Santsov u Alexander Kolchenko (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg u Peter Lundgren f'isem il-Grupp EFDD, dwar id-dubji serji fir-rigward tad-detenzjoni ta' Eston Kohver, Oleg Santsov u Alexander Kolchenko u tal-proċedimenti mill-Federazzjoni Russa fil-konfront tagħhom (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola u Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Eston Kohver, Oleg Santsov u Alexander Kolchenko (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Eston Kohver, Oleg Santsov u Alexander Kolchenko (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Eston Kohver, Oleg Santsov u Alexander Kolchenko (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche u Claudia Tapardel f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Eston Kohver, Oleg Santsov u Alexander Kolchenko (B8-0855/2015).

II.   L-Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Angola (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Angola (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Angola (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-Angola (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-Angola (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Angola (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández u Daciana Octavia Sârbu f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Angola (B8-0861/2015).

III.   L-Ażerbajġan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ażerbajġan (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Ażerbajġan (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Ażerbajġan (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ażerbajġan (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Ażerbajġan (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Ażerbajġan (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward u Flavio Zanonato f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Ażerbajġan (B8-0865/2015).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. L-ikklonar ta' annimali miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta' biedja ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ikklonar ta' annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta' biedja [2013/0433(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel – Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteurs: Giulia Moi u Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer u Giulia Moi ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jude Kirton-Darling (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu f'isem il-Grupp S&D, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Ulrike Müller f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Fredrick Federley u Gilles Lebreton, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik u Paolo De Castro.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan u Tibor Szanyi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė u James Carver.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi u Renate Sommer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


4. Applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 515/97 tal-Kunsill dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli [2013/0410(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ivan Štefanec f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Daniel Dalton f'isem il-Grupp ECR, Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Laurenţiu Rebega, f'isem il-Grupp ENF, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova u Nicola Danti .

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Liisa Jaakonsaari.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal-Minuti ta' 8.9.2015.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.45. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat tal-ILO: politika soċjali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll tal-2014 għall-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-politika soċjali [2014/0259(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0281)

Il-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


5.2. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Janusz Korwin-Mikke *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Janusz Korwin-Mikke [2015/2102(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 515/97 tal-Kunsill dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli [2013/0410(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Il-kummerċ tal-prodotti mill-foki ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki [COM(2015)0045 - C8-0037/2015- 2015/0028(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA-PROV(2015)0284)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. L-ikklonar ta' annimali miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta' biedja ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ikklonar ta' annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta' biedja [2013/0433(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel - Kumitatgħall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteurs: Giulia Moi u Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA-PROV(2015)0285)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE (2013-2014) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (mressqa mill-Grupp PPE)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-KUMITAT LIBE

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji: tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 (votazzjoni)

Rapport dwar proċeduri u prattiki rigward is-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji, tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 [2015/2040(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Drittijiet tal-bniedem u teknoloġija f'pajjiżi terzi (votazzjoni)

Rapport dwar "Id-drittijiet tal-bniedem u t-teknoloġija: l-impatt ta' sistemi ta' intrużjoni u sorveljanza fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi" [2014/2232(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea: Lejn kontrolli bbażati fuq il-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea: Lejn kontrolli bbażati fuq il-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni [2014/2234(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. In-negozji tal-Familja fl-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar in-negozji tal-familja fl-Ewropa [2014/2210(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0290)

Interventi

Sofia Sakorafa, ressqet emenda orali għall-paragrafu 29, li ġiet aċċettata;


5.11. Nisfruttaw il-potenzjal ta' Riċerka u Innovazzjoni fl-Ekonomija Blu biex jinħolqu t-Tkabbir u l-Impjiegi (votazzjoni)

Rapport dwar Nisfruttaw il-potenzjal ta' Riċerka u Innovazzjoni fl-Ekonomija Blu biex jinħolqu t-Tkabbir u l-Impjiegi [2014/2240(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ (votazzjoni)

Rapport dwar il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ [2015/2006(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar "lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa" [2014/2149(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 'Right2Water' (votazzjoni)

Rapport dwar is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water" [2014/2239(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (mressqa mill-Gruppi PPE u ECR)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-KUMITAT ENVI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2015)0294)

Interventi

Lynn Boylan ressqet emenda orali għall-paragrafu 92, li ma ġietx aċċettata billi aktar minn 40 Membru opponewha.


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Rapport Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Rapport Giulia Moi u Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Rapport Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Rapport Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett f'isem il-Grupp S&D, Stanislav Polčák

Rapport Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Rapport Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Rapport Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Rapport João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Rapport Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Rapport Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Rapport Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.45. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2016 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Manuel Fernandes u Gérard Deprez (Rapporteurs).

Intervent ta': Pierre Gramegna.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Miżuri provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, Iliana Iotova f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli u Branislav Škripek.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos u Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge u Krisztina Morvai.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Ska Keller.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 9.9.2015.


11. Id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE - Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-UE (dibattitu)

Rapport dwar id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE [2014/2213(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Rapport dwar "Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni" [2014/2245(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch u Kerstin Westphal ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni)

Interventi ta': Costas Mavrides (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Danuta Jazłowiecka (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Evelyn Regner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Neoklis Sylikiotis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Silvia Costa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Julie Girling (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Jan Olbrycht f'isem il-Grupp PPE, Constanze Krehl f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Andrew Lewer f'isem il-Grupp ECR, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Josu Juaristi Abaunz f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Steeve Briois f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, li rrifjuta li jwieġeb mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida u Georgi Pirinski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes u Janusz Zemke.

Interventi ta': Corina Crețu, Tamás Deutsch u Kerstin Westphal.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal-Minuti ta' 9.9.2015 u punt 8.12 tal-Minuti ta' 9.9.2015.


12. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifiki (P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02)) tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 10 tal-Minuti ta' 7.9.2015).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex jitressqu għall-votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki tqiesu approvati.


13. Valutazzjoni tas-Sena Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-valutazzjoni ġenerali tas-Sena Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet [2014/2255(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni)

Interventi ta': David Casa f'isem il-Grupp PPE, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dominique Martin f'isem il-Grupp ENF, Thomas Mann u Jutta Steinruck.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt u Verónica Lope Fontagné.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon u Konstantinos Papadakis.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Eduard Kukan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.13 tal-Minuti ta' 9.9.2015.


14. Interpretazzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura

L-interpretazzjonijiet tal-Artikoli 130(3) u 191, tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 12 tal-Minuti tas-7.9.2015).

Peress li ma ġewx ikkontestati minn grupp politiku jew minn almenu erbgħin Membru skont l-Artikolu 226(3), tar-Regoli ta' Proċedura, dawn l-interpretazzjonijiet tqiesu adottati (P8_TA-PROV(2015)0295 u P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Guinea-Bissau: l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (rakkomandazzjoni) *** - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Guinea-Bissau: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (rapport) - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Cape Verde: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (rakkomandazzjoni) *** - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Kap Verde: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (rapport) - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Madagascar: opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll miftiehem bejn l-UE u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ partijiet [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0233/2015)

Rapport li jinkludi mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll miftiehem bejn l-UE u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn iż-żewġ partijiet [2015/2119(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0236/2015)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Cape Verde li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika tal-Kap Verde [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kap Verde li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kap Verde [2015/2100(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Madagascar u l-Komunità Ewropea [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen u Ricardo Serrão Santos ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Manuel Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Jean-Paul Denanot (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Alain Cadec f'isem il-Grupp PPE, Clara Eugenia Aguilera García f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas u Werner Kuhn.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Renata Briano u Jarosław Wałęsa.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria u Igor Šoltes.

Interventi ta': Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen u Ricardo Serrão Santos.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal-Minuti ta' 9.9.2015, punt 8.3 tal-Minuti ta' 9.9.2015, punt 8.4 tal-Minuti ta' 9.9.2015, punt 8.5 tal-Minuti ta' 9.9.2015, punt 8.5 tal-Minuti ta' 9.9.2015 u punt 8.6 tal-Minuti ta' 9.9.2015.


16. L-Implimentazzjoni tal-White Paper tal-2011 dwar it-Trasport (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport tal-2011: it-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà sostenibbli [2015/2005(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Claudia Tapardel f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter Lundgren f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach u Deirdre Clune.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch u Inés Ayala Sender.

Interventi ta': Violeta Bulc u Wim van de Camp.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.14 tal-Minuti ta' 9.9.2015.


17. Segwitu għal-Linji ta' Azzjoni għall-Professjonijiet Liberali (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000080/2015) mressqa minn Antonio Tajani u Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, u Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Segwitu għal-Linji ta' Azzjoni għat-Tisħiħ tan-Negozju tal-Professjonijiet Liberi (2015/2771(RSP) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani u Evelyne Gebhardt daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Nicola Danti f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini u Adam Szejnfeld.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Il-karrieri tan-nisa fl-ambitu xjentifiku u akkademiku (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-karrieri tan-nisa fix-Xjenza u l-Università u s-soqfa tal-ħġieġ li jiltaqgħu magħhom [2014/2251(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke u Jordi Sebastià.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.15 tal-Minuti ta' 9.9.2015.


19. L-emanċipazzjoni tal-bniet permezz tal-edukazzjoni fl-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-għoti ta' setgħa lill-bniet permezz tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea [2014/2250(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek u Arne Gericke.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.16 tal-Minuti ta' 9.9.2015.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 565.914/OJME).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Avviż legali