Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2119(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0236/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0236/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0299

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.3. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου [2015/2119(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0236/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0299)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου