Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0125(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0245/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0245/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0306

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.10. Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα * (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ska Keller (A8-0245/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2015)0306)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0306)

Παρεμβάσεις

Η Ska Keller (εισηγήτρια), καταθέτει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 47, η οποία δεν κρατείται, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου