Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2235(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0222/2015

Forhandlinger :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0321

Protokol
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg

17. Socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed - Skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede - Usikre ansættelsesforhold (forhandling)
CRE

Betænkning om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed [2014/2236(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Betænkning om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede: at matche færdigheder og kvalifikationer med efterspørgsel og jobmuligheder som en måde at komme ud af krisen på [2014/2235(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000090/2015) af Thomas Händel for EMPL til Rådet: Usikre ansættelsesforhold (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000091/2015) af Thomas Händel for EMPL til Kommissionen: Usikre ansættelsesforhold (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné og Martina Dlabajová forelagde betænkningerne.

Thomas Händel begrundede forespørgslerne.

Talere: Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Danuta Jazłowiecka for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno for ENF-Gruppen (formanden kaldte ham til orden i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 165 og også under henvisning til bilag XV til forretningsordenen), Lampros Fountoulis, løsgænger, David Casa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Agnes Jongerius.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov og Krzysztof Hetman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné og Martina Dlabajová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 10.9.2015 og punkt 8.8 i protokollen af 10.9.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse