Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 9. september 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.Liidu olukord (arutelu)
 6.Ränne ja pagulased Euroopas (arutelu)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlused
 8.Hääletused
  8.1.Ettepanek muuta nimetus Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks nimetuseks Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks (hääletus)
  8.2.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** (hääletus)
  8.3.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.4.Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** (hääletus)
  8.5.Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (hääletus)
  8.6.Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (hääletus)
  8.7.Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut *** (hääletus)
  8.8.Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (kaubanduse lihtsustamise leping) (hääletus)
  8.9.Luba Austriale, Belgiale ja Poolale ratifitseerida konventsioon kaupade siseveetransporti käsitleva lepingu (CMNI) kohta või sellega ühineda *** (hääletus)
  8.10.Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (hääletus)
  8.11.ELi poliitika linnamõõde (hääletus)
  8.12.Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (hääletus)
  8.13.Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (hääletus)
  8.14.2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (hääletus)
  8.15.Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (hääletus)
  8.16.Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (hääletus)
  8.17.Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi suhted ning siseturu täielikku rakendamist takistavad asjaolud (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu)
 13.Olukord Valgevenes (arutelu)
 14.Iraani tuumakokkulepe (arutelu)
 15.Fraktsioonide koosseis
 16.Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikme ametisse nimetamine
 17.Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega - Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil - Ebakindlad töösuhtes (arutelu)
 18.Euroopa tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus ja tulevased väljakutsed (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (205 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (187 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (37 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (43 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (164 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (265 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (662 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (3823 kb)
Õigusalane teave