Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. rugsėjo 9 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Asignavimų perkėlimas
 5.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 6.Migracija ir pabėgėliai Europoje (diskusijos)
 7.Prašymai atšaukti Parlamento narių imunitetus
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Pasiūlymas pakeisti Delegacijos ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba pavadinimą į Delegaciją ryšiams su Palestina (balsavimas)
  8.2.Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (balsavimas)
  8.3.Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (balsavimas)
  8.5.Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (balsavimas)
  8.6.Žvejybos partnerystės susitarimas su Madagaskaru: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (balsavimas)
  8.7.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis) *** (balsavimas)
  8.8.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis) (Prekybos lengvinimo susitarimas) (balsavimas)
  8.9.Įgaliojimas Austrijai, Belgijai ir Lenkijai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (CMNI) arba prie jos prisijungti *** (balsavimas)
  8.10.Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje * (balsavimas)
  8.11.ES politikos miestų dimensija (balsavimas)
  8.12.Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ES skatinimas (balsavimas)
  8.13.2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įvertinimas (balsavimas)
  8.14.2011 m. Baltosios knygos dėl transporto įgyvendinimas (balsavimas)
  8.15.Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose (balsavimas)
  8.16.Didesnių galių suteikimas merginoms pasitelkiant švietimą ES (balsavimas)
  8.17.EEE ir Šveicarijos ryšiai: visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtys (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.ES vaidmuo Artimųjų Rytų taikos procese (diskusijos)
 13.Padėtis Baltarusijoje (diskusijos)
 14.Susitarimas dėl Irano branduolinės programos (diskusijos)
 15.Frakcijų sudėtis
 16.Nario paskyrimas į Patariamąjį Parlamento narių elgesio klausimais komitetą
 17.Socialinis verslumas ir socialinės inovacijos kovojant su nedarbu - Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje - Mažų garantijų darbas (diskusijos)
 18.Sveikatos priežiūros sistemų tvarumas Europoje: ateities iššūkiai (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (208 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (220 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (37 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (42 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (390 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (289 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (762 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (3801 kb)
Teisinis pranešimas