Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 9 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Transferuri de credite
 5.Starea Uniunii (dezbatere)
 6.Migrația și refugiații în Europa (dezbatere)
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 8.Votare
  8.1.Propunere de schimbare a numelui Delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian cu Delegația pentru relațiile cu Palestina (vot)
  8.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** (vot)
  8.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** (vot)
  8.5.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (vot)
  8.6.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (vot)
  8.7.Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului *** (vot)
  8.8.Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul privind facilitarea comerțului) (vot)
  8.9.Autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) sau să adere la aceasta *** (vot)
  8.10.Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei * (vot)
  8.11.Dimensiunea urbană a politicilor UE (vot)
  8.12.Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (vot)
  8.13.Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (vot)
  8.14.Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (vot)
  8.15.Carierele femeilor în mediul academic și științific (vot)
  8.16.Capacitarea fetelor prin educație în UE (vot)
  8.17.SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
 13.Situația din Belarus (dezbatere)
 14.Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)
 15.Componența grupurilor politice
 16.Numirea unui membru al Comitetului consultativ pentru conduita deputaților
 17.Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului - Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI - Locurile de muncă precare (dezbatere)
 18.Sustenabilitatea sistemelor de sănătate din Europa: provocări viitoare (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (210 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (64 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (225 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (37 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (46 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (166 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (275 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (64 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (765 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (3820 kb)
Notă juridică