Index 
Proces-verbal
PDF 275kWORD 225k
Miercuri, 9 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Transferuri de credite
 5.Starea Uniunii (dezbatere)
 6.Migrația și refugiații în Europa (dezbatere)
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 8.Votare
  8.1.Propunere de schimbare a numelui Delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian cu Delegația pentru relațiile cu Palestina (vot)
  8.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** (vot)
  8.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** (vot)
  8.5.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (vot)
  8.6.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (vot)
  8.7.Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului *** (vot)
  8.8.Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul privind facilitarea comerțului) (vot)
  8.9.Autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) sau să adere la aceasta *** (vot)
  8.10.Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei * (vot)
  8.11.Dimensiunea urbană a politicilor UE (vot)
  8.12.Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (vot)
  8.13.Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (vot)
  8.14.Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (vot)
  8.15.Carierele femeilor în mediul academic și științific (vot)
  8.16.Capacitarea fetelor prin educație în UE (vot)
  8.17.SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
 13.Situația din Belarus (dezbatere)
 14.Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)
 15.Componența grupurilor politice
 16.Numirea unui membru al Comitetului consultativ pentru conduita deputaților
 17.Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului - Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI - Locurile de muncă precare (dezbatere)
 18.Sustenabilitatea sistemelor de sănătate din Europa: provocări viitoare (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 23/2015 – Secțiunea III - Comisia (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 1/2015 - Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 21/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 22/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 25/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 3/2015 - Comitetul Economic şi Social European (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-08/T/15 - Curtea de Conturi (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de corectare a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 2 iulie 2015, la cererea comisiei competente.

retrimis fond: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Decizia delegată a Comisiei privind echivalența temporară a regimurilor de solvabilitate în vigoare în Australia, Bermuda, Brazilia, Canada, Mexic și Statele Unite, aplicabile întreprinderilor de asigurare și reasigurare având sediul central în aceste țări (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 5 iunie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 3 luni, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce privește înscrierea acestor practici în registrele din sectorul vitivinicol (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 6 iulie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: AGRI


4. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis aprobarea transferurilor de credite ale Curții de Conturi nr. V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 și V/AB-07/A/15.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis aprobarea transferului de credite al Comitetului Economic şi Social European INF 2/2015.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis aprobarea transferurilor de credite ale Comitetului regiunilor INF 4/2015 și INF 5/2015.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 15/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 19/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 20/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 23/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 24/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis aprobarea transferurilor de credite ale Comisiei Europene DEC 20/2015, DEC 23/2015 și DEC 24/2015.

În conformitate cu articolul 203 alineatele (5) și (7) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte un aviz referitor la amplasarea noilor clădiri ale Delegației în Thailanda, pe care le împarte cu ECHO.


5. Starea Uniunii (dezbatere)

Declarația Președintelui Comisiei: Starea Uniunii (2015/2738(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a prezenta dezbaterea.

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Florian Philippot, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

A intervenit Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului).

A intervenit Herbert Reul.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias și Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eleonora Forenza și Ulrike Lunacek.

A intervenit Jean-Claude Juncker.

Dezbaterea s-a încheiat.


6. Migrația și refugiații în Europa (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Migrația și refugiații în Europa (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei), Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate), și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka și Alessandra Mussolini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Nicolas Schmit.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la migrație și situația refugiaților (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, referitoare la migrație și refugiați în Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la migrație și situația refugiaților (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 10.9.2015.


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

7. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile competente din Grecia au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Georgios Kyrtsos, în cadrul unei proceduri penale pe lângă Tribunalul de Primă Instanță din Athena.

Autoritățile competente din Grecia au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Stelios Kouloglou, în cadrul unei proceduri penale pe lângă Curtea Magistraturii formate dintr-un membru din Atena.

Autoritățile competente din Polonia au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în cadrul unei proceduri penale desfășurate de Inspectoratul general al circulației rutiere din Polonia.

Autoritățile competente din Polonia au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski, în cadrul unei proceduri penale desfășurate de Inspectoratul general al circulației rutiere din Polonia.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererile au fost trimise comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Propunere de schimbare a numelui Delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian cu Delegația pentru relațiile cu Palestina (vot)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0233/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0298)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.3. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2015/2119(INI)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0236/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (15848/2014 - C8-0003/2015- 2014/0329(NLE)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0300)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.5. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde (2015/2100(INI)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană (15225/2014 - C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0302)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.7. Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (06040/2015 - C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0303)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.

Intervenții

Pablo Zalba Bidegain (raportor), avant le vote.


8.8. Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul privind facilitarea comerțului) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului [2015/2067(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) sau să adere la aceasta *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Regatului Belgiei și a Republicii Polone să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) și, respectiv, a Republicii Austria să adere la aceasta (08223/2015 - C8-0173/2015- 2014/0345(NLE)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0305)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


8.10. Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (COM(2015)0286 - C8-0156/2015- 2015/0125(NLE)) - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Ska Keller (A8-0245/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2015)0306)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0306)

Intervenții

Ska Keller (raportoare), a prezentat un amendament oral la amendamentul 47, care nu a fost reținut, având în vedere că peste 40 de deputați s-au opus examinării sale.


8.11. Dimensiunea urbană a politicilor UE (vot)

Raport referitor la dimensiunea urbană a politicilor UE [2014/2213(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (vot)

Raport referitor la „Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană” (2014/2245(INI)) - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (vot)

Raport referitor la Raportul privind punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea globală a Anului european al îmbătrânirii active și solidarității între generații (2012) (2014/2255(INI)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (vot)

Raport referitor la implementarea Cărții albe privind transporturile 2011: evaluarea situației actuale și calea de urmat pentru realizarea unei mobilități sustenabile (2015/2005(INI)) - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. Carierele femeilor în mediul academic și științific (vot)

Raport referitor la carierele femeilor în mediul științific și universitar și „plafoanele de sticlă” întâlnite (2014/2251(INI)) - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. Capacitarea fetelor prin educație în UE (vot)

Raport referitor la capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană (2014/2250(INI)) - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A COMISIEI FEMM

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (vot)

Raport referitor la SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (2015/2061(INI)) - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0313)


A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Recomandare Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Raport Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins și Marian Harkin

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Raport Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe și Jonathan Arnott

Raport Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins și Bill Etheridge.

Explicațiile voturilor vor urma în ședința de mâine, joi 10 septembrie 2015.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.50, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato și Richard Sulík, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bas Belder, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf și Alyn Smith.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes și Javi López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr și Krisztina Morvai.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi și Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 10.9.2015.


13. Situația din Belarus (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Belarus (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Sandra Kalniete, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová și Andrej Plenković.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren și Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Belarus în perspectiva alegerilor prezidențiale ce urmează să aibă loc în 2015 (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano și Julie Ward, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 10.9.2015.


14. Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Acordul nuclear cu Iranul (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Pospíšil, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, care a răspuns de asemenea la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”, de către Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, care a răspuns de asemenea la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”, de către Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López și Afzal Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal și Seán Kelly.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


15. Componența grupurilor politice

Auke Zijlstra s-a înscris în Grupul ENF de la 8 septembrie 2015.


16. Numirea unui membru al Comitetului consultativ pentru conduita deputaților

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese, Președintele a decis să-l numească pe Gerolf Annemans (ENF), la 9 septembrie 2015, membru de rezervă al Comitetului consultativ pentru conduita deputaților.


17. Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului - Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI - Locurile de muncă precare (dezbatere)

Raport referitor la antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului (2014/2236(INI)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Raport referitor la crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI: corelarea competențelor și a calificărilor cu cererea și oportunitățile de angajare, ca mijloc de redresare în urma crizei (2014/2235(INI)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000090/2015) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, adresată Consiliului: Locuri de muncă precare (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000091/2015) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, adresată Comisiei: Locuri de muncă precare (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné și Martina Dlabajová și-au prezentat rapoartele.

Thomas Händel a dezvoltat întrebările.

Au intervenit: Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Jazłowiecka, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Gianluca Buonanno, în numele Grupului ENF (Președintele a atras atenția asupra dispozițiilor articolului 165 din Regulamentul de procedură, reamintindu-le de asemenea și pe cele ale Anexei XV din Regulamentul de procedură), Lampros Fountoulis, neafiliat, David Casa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Agnes Jongerius.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov și Krzysztof Hetman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné și Martina Dlabajová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 10.9.2015 și punctul 8.8 al PV din 10.9.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


18. Sustenabilitatea sistemelor de sănătate din Europa: provocări viitoare (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Sustenabilitatea sistemelor de sănătate din Europa: provocări viitoare (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Diane James, în numele Grupului EFDD, Alojz Peterle, Biljana Borzan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică și Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Kostas Chrysogonos și Jonathan Arnott.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 565.914/OJJE).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Notă juridică