Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Processo verbale
Giovedì 10 settembre 2015 - Strasburgo

2. Petizioni

Le petizioni in appresso, che sono state iscritte in un ruolo generale alle date di seguito indicate, sono state rinviate alla commissione competente, a norma dell'articolo 215, paragrafo 6, del regolamento.

Il 8 settembre 2015

(*) Nome riservato

(*) (n. 0635/2015); (*) (n. 0636/2015); (*) (n. 0637/2015); (*) (n. 0638/2015); (*) (n. 0639/2015); (*) (n. 0640/2015); (*) (n. 0641/2015); (*) (n. 0642/2015); Flavio Miccono (n. 0643/2015); (*) (n. 0644/2015); (*) (n. 0645/2015); (*) (n. 0646/2015); (*) (n. 0647/2015); (*) (n. 0648/2015); (*) (n. 0649/2015); Harald Domdey (n. 0650/2015); (*) (n. 0651/2015); (*) (n. 0652/2015); (*) (n. 0653/2015); (*) (n. 0654/2015); (*) (n. 0655/2015); Jens Genzer (n. 0656/2015); (*) (n. 0657/2015); (*) (n. 0658/2015); Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (n. 0659/2015); (*) (n. 0660/2015); Elena Aureliana Nistor (n. 0661/2015); (*) (n. 0662/2015); Oliver Steiner (n. 0663/2015); Hilmar Werner (n. 0664/2015); (*) (n. 0665/2015); (*) (n. 0666/2015); *) (n. 0667/2015); Flavio Miccono (n. 0668/2015); (*) (n. 0669/2015); (*) (n. 0670/2015); (*) (n. 0671/2015); (*) (n. 0672/2015); Gustavo Revilla Olave (n. 0673/2015); Sándor Gyenizse (n. 0674/2015); (*) (n. 0675/2015); (*) (n. 0676/2015); (*) (n. 0677/2015); (*) (n. 0678/2015); (*) (n. 0679/2015); Werner Oetken (n. 0680/2015); (*) (n. 0681/2015); (*) (n. 0682/2015); (*) (n. 0683/2015); José Lacalle Márquez (n. 0684/2015); (*) (n. 0685/2015); (*) (n. 0686/2015); (*) (n. 0687/2015); (*) (n. 0688/2015); (*) (n. 0689/2015); (*) (n. 0690/2015); Marina Fedorova Orejo (n. 0691/2015); (*) (n. 0692/2015); (*) (n. 0693/2015); (*) (n. 0694/2015); (*) (n. 0695/2015); María del Carmen Varela Velo (n. 0696/2015); (*) (n. 0697/2015); Angelika Bente (n. 0698/2015); Jan-Erik Hansen (n. 0699/2015); Ioan Porumb (n. 0700/2015); (*) (n. 0701/2015); (*) (n. 0702/2015); (*) (n. 0703/2015); Ben Burgers (n. 0704/2015); (*) (n. 0705/2015); (*) (n. 0706/2015); (*) (n. 0707/2015); (*) (n. 0708/2015); Hannes Wilhelm-Kell (n. 0709/2015); (*) (n. 0710/2015); Szilvia Németnhné Mucsy (n. 0711/2015); (*) (n. 0712/2015); (*) (n. 0713/2015); (*) (n. 0714/2015); (*) (n. 0715/2015); (*) (n. 0716/2015); (*) (n. 0717/2015); Horst Murken (n. 0718/2015); (*) (n. 0719/2015); Francesca Della Valle (n. 0720/2015); (*) (n. 0721/2015); José Alfonso Domínguez Luna (n. 0722/2015); Adrian Georgiev (n. 0723/2015); Zoltán Bíró (n. 0724/2015); Zoran Herak (n. 0725/2015); Konstantinos Athanassiadis (n. 0726/2015); (*) (n. 0727/2015); (*) (n. 0728/2015); (*) (n. 0729/2015); Adina Lăcrămioara Șestac (n. 0730/2015); (*) (n. 0731/2015); (*) (n. 0732/2015); (*) (n. 0733/2015); (*) (n. 0734/2015); (*) (n. 0735/2015); José Ortega Ortega (n. 0736/2015); (*) (n. 0737/2015); (*) (n. 0738/2015); (*) (n. 0739/2015); (*) (n. 0740/2015); Juan Carlos Riesco García (n. 0741/2015); (*) (n. 0742/2015); (*) (n. 0743/2015); (*) (n. 0744/2015); (*) (n. 0745/2015); Renzo Mammini (n. 0746/2015); (*) (n. 0747/2015); (*) (n. 0748/2015); (*) (n. 0749/2015); Hennie Kokkeler (n. 0750/2015); (*) (n. 0751/2015); Laura Folch (n. 0752/2015); (*) (n. 0753/2015); (*) (n. 0754/2015); (*) (n. 0755/2015); (*) (n. 0756/2015); Patricia Graham (n. 0757/2015); (*) (n. 0758/2015); José Ramón Gil Benito (n. 0759/2015); Radosław Błaszczyk (n. 0760/2015); (*) (n. 0761/2015); (*) (n. 0762/2015); (*) (n. 0763/2015); (*) (n. 0764/2015); (*) (n. 0765/2015); (*) (n. 0766/2015); (*) (n. 0767/2015); (*) (n. 0768/2015); (*) (n. 0769/2015); (*) (n. 0770/2015); (*) (n. 0771/2015); Jens Genzer (n. 0772/2015); (*) (n. 0773/2015); (*) (n. 0774/2015); (*) (n. 0775/2015); (*) (n. 0776/2015); (*) (n. 0777/2015); Mario Cavaliere (n. 0778/2015); (*) (n. 0779/2015); (*) (n. 0780/2015); Sten Ohman (n. 0781/2015); Lorenzo Torto (n. 0782/2015); (*) (n. 0783/2015); (*) (n. 0784/2015); (*) (n. 0785/2015); (*) (n. 0786/2015); Jens Genzer (n. 0787/2015); (*) (n. 0788/2015); Andrei Sumar (n. 0789/2015); (*) (n. 0790/2015); Jessica Hernández Rodríguez (n. 0791/2015); (*) (n. 0792/2015); (*) (n. 0793/2015); Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (n. 0794/2015); (*) (n. 0795/2015); Marco Antonio de Lera Gracia (n. 0796/2015); (*) (n. 0797/2015); (*) (n. 0798/2015); (*) (n. 0799/2015); (*) (n. 0800/2015); (*) (n. 0801/2015); Jan Vavrečka (n. 0802/2015); (*) (n. 0803/2015); (*) (n. 0804/2015); (*) (n. 0805/2015); (*) (n. 0806/2015); Massimo Frana (n. 0807/2015); (*) (n. 0808/2015); (*) (n. 0809/2015); (*) (n. 0810/2015); Jens Genzer (n. 0811/2015); (*) (n. 0812/2015); (*) (n. 0813/2015); (*) (n. 0814/2015); (*) (n. 0815/2015); (*) (n. 0816/2015); Polly Cooper (n. 0817/2015); (*) (n. 0818/2015); (*) (n. 0819/2015); (*) (n. 0820/2015); Alberto Ravasi (n. 0821/2015); (*) (n. 0822/2015); (*) (n. 0823/2015); (*) (n. 0824/2015); Paul Cripps (n. 0825/2015); (*) (n. 0826/2015); (*) (n. 0827/2015); (*) (n. 0828/2015); (*) (n. 0829/2015); (*) (n. 0830/2015); (*) (n. 0831/2015); (*) (n. 0832/2015); (*) (n. 0833/2015); (*) (n. 0834/2015); (*) (n. 0835/2015); Ioan Benta (n. 0836/2015); (*) (n. 0837/2015); (*) (n. 0838/2015); (*) (n. 0839/2015); (*) (n. 0840/2015); (*) (n. 0841/2015); (*) (n. 0842/2015); (*) (n. 0843/2015); (*) (n. 0844/2015); (*) (n. 0845/2015); Sandro Matteini (n. 0846/2015); Flavio Miccono (n. 0847/2015); (*) (n. 0848/2015); (*) (n. 0849/2015); Corina Brâncovici (n. 0850/2015); (*) (n. 0851/2015); Johanna Macrae (n. 0852/2015); (*) (n. 0853/2015); (*) (n. 0854/2015); Pierluigi Fermani (n. 0855/2015); Mateusz Wójtowicz (n. 0856/2015); Grażyna Barszcz-Winnicka (n. 0857/2015); (*) (n. 0858/2015); (*) (n. 0859/2015); (*) (n. 0860/2015); Mariela Malamatenova (n. 0861/2015); (*) (n. 0862/2015); (*) (n. 0863/2015); Giuseppe Calamo (n. 0864/2015); Jens Genzer (n. 0865/2015); (*) (n. 0866/2015); (*) (n. 0867/2015); (*) (n. 0868/2015); Martin Richter-Trummer (n. 0869/2015); (*) (n. 0870/2015); (*) (n. 0871/2015); (*) (n. 0872/2015); Giacomo Fiaschi (n. 0873/2015); Jesús Salido Navarro (n. 0874/2015); (*) (n. 0875/2015); (*) (n. 0876/2015); (*) (n. 0877/2015); (*) (n. 0878/2015); (*) (n. 0879/2015); (*) (n. 0880/2015).

Il Presidente comunica che il 8 settembre 2015, a norma dell'articolo 215, paragrafo 13, del regolamento, ha deferito alla commissione competente le petizioni trasmesse da persone fisiche o giuridiche che non hanno la cittadinanza dell'Unione europea e che non risiedono o non hanno la loro sede sociale in uno Stato membro.

Avviso legale