Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург

7. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD) - 10406/2015 - COM(2015)0354))

Разглеждане в комисия: водеща : PECH

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 11 септември 2015.

Правна информация