Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

7. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD) - 10406/2015 - COM(2015)0354)

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

Trīs mēnešu termiņš, kas ir Parlamenta rīcībā nostājas pieņemšanai, sākas nākamajā dienā, 2015. gada 11. septembrī.

Juridisks paziņojums