Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. september 2015 - StrasbourgKončna izdaja

7. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD) 10406/2015 - COM(2015)0354)

posredovano pristojni: PECH

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 11. septembra 2015.

Pravno obvestilo