Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2840(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0856/2015

Razprave :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0316

Zapisnik
Četrtek, 10. september 2015 - StrasbourgKončna izdaja

8.3. Azerbajdžan (glasovanje)
CRE

predlogi resolucij B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 in B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0856/2015

(ki nadomešča B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 in B8-0865/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato in Vincent Peillon v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Laura Agea v imenu skupine EFDD.

Govoril je Elmar Brok, ki je predlagal, naj temo pred glasovanjem obravnava pristojni odbor (predsednik je politične skupine vprašal, ali se strinjajo s to spremembo dnevnega reda).

Govorili so Pier Antonio Panzeri in Ulrike Lunacek, ki sta predlogu nasprotovala, Notis Marias, ki ga je podprl, ter Elena Valenciano, Ignazio Corrao in Rebecca Harms, ki se z zahtevo niso strinjali. Predsednik je ugotovil, da nekatere politične skupine predlogu nasprotujejo, zato je odločil, da se izvede glasovanje o predlogu resolucije.

Sprejeto (P8_TA(2015)0316)

(Predlog resolucije B8-0860/2015 je brezpredmeten.)

Govori

Marietje Schaake, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 22, ki je bil upoštevan.

Pravno obvestilo