Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2833(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0832/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0317

Proces-verbal
Joi, 10 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

8.4. Migrația și refugiații în Europa (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 și B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0832/2015

(care înlocuiește B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 și B8-0842/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera și Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Laura Ferrara.

Adoptat (P8_TA(2015)0317)

(Propunerile de rezoluții B8-0833/2015, B-0835/2015 și B8-0838/2015 au devenit caduce.)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt a prezentat un amendament oral la punctul 11, care a fost reținut.

Notă juridică