Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 10. září 2015 - Štrasburk

12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9.7.2015)

výbory ITRE, IMCO

- Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu (2015/2147(INI))
(stanovisko: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

výbor IMCO

- Přiměřenost legislativního rámce týkajícího se spotřebitelů pro digitální oblast (2015/2148(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE, JURI)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 3.9.2015)

výbor AFET

- Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti (2015/2229(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

- Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii (2015/2220(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, INTA)

výbor ECON

- Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2015 (2015/2221(INI))

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 (2015/2210(INI))
(stanovisko: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

výbor EMPL

- Dosažení cílů boje proti chudobě s ohledem na zvyšující se náklady domácností (2015/2223(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Zastoupení pracujících na úrovni vedení podniků v Evropě (2015/2222(INI))
(stanovisko: FEMM, JURI)

výbor ITRE

- Směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor REGI

- Nové nástroje územního rozvoje v politice soudržnosti v období 2014–2020: Integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) (2015/2224(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AGRI

- Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků (2015/2227(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech? (2015/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL)

- Technická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (2015/2225(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor FEMM

- Prosazování hlediska rovnosti pohlaví ve všech oblastech činnosti Evropského parlamentu (2015/2230(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Genderová stránka chudoby (2015/2228(INI))
(stanovisko: DEVE, CULT, EMPL)

výbor PETI

- Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2014 (2015/2231(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9.7.2015)

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Přiměřenost legislativního rámce týkajícího se spotřebitelů pro digitální oblast (2015/2148(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE, JURI (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 3. 9. 2015)

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 (2015/2210(INI))
(stanovisko: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (článek 54 jednacího řádu), BUDG)

výbor EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Dosažení cílů boje proti chudobě s ohledem na zvyšující se náklady domácností (2015/2223(INI))
(stanovisko: FEMM (článek 54 jednacího řádu))

výbor FEMM (článek 54 jednacího řádu)

- Genderová stránka chudoby (2015/2228(INI))
(stanovisko: DEVE (článek 54 jednacího řádu), CULT, EMPL)

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 7. 2015)

výbory ITRE, IMCO (článek 55 jednacího řádu)

- Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu (2015/2147(INI))
(stanovisko: ECON, TRAN, CULT (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 108 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 3.9.2015)

výbor INTA

- Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) (2015/2233(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Právní upozornění