Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 10. september 2015 - StrasbourgEndelig udgave

12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

Efter Formandskonferencens afgørelse af 9.7.2015

ITRE, IMCO

- På vej mod en akt for det digitale indre marked (2015/2147(INI))
(rådg.udv.: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO

- Tilstrækkeligheden af forbrugerbeskyttelseslovgivningen på det digitale område (2015/2148(INI))
(rådg.udv.: CULT, ITRE, JURI)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 3.9.2015)

AFET

- Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området (2015/2229(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE)

- Gennemførelse og gennemgang af EU-strategeni for Centralasien (2015/2220(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE, INTA)

ECON

- Bankunion - Årsberetning 2015 (2015/2221(INI))

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 (2015/2210(INI))
(rådg.udv.: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL

- Opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne (2015/2223(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

- Arbejdstagerrepræsention på bestyrelsesplan i Europa (2015/2222(INI))
(rådg.udv.: FEMM, JURI)

ITRE

- Direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

REGI

- Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020: Integrerede territoriale investeringer (ITI) og Lokaludvikling styret af lokalsamfundet (2015/2224(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

AGRI

- Styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift (2015/2227(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

- Hvordan kan den fælles landbrugspolitik bidrage til jobskabelse i landdistrikterne? (2015/2226(INI))
(rådg.udv.: FEMM, EMPL)

- Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (2015/2225(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

FEMM

- Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (2015/2230(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Fattigdom: et kønsperspektiv (2015/2228(INI))
(rådg.udv.: DEVE, CULT, EMPL)

PETI

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 (2015/2231(INI))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9.7.2015)

IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Tilstrækkeligheden af forbrugerbeskyttelseslovgivningen på det digitale område (2015/2148(INI))
(rådg.udv.: CULT, ITRE, JURI (foretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 3.9.2015)

ECON (forretningsordenens artikel 54)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 (2015/2210(INI))
(rådg.udv.: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (forretningsordenens artikel 54), BUDG)

EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne (2015/2223(INI))
(rådg.udv.: FEMM (forretningsordenens artikel 54))

FEMM (forretningsordenens artikel 54)

- Fattigdom: et kønsperspektiv (2015/2228(INI))
(rådg.udv.: DEVE (forretningsordenens artikel 54), CULT, EMPL)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9.7.2015)

ITRE, IMCO (forretningsordenens artikel 55)

- På vej mod en akt for det digitale indre marked (2015/2147(INI)
(rådg.udv.: ECON, TRAN, CULT (forretningsordenens artikel 54), EMPL (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 3.9.2015)

INTA

- Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftale om handel med tjenesteydelser (TISA) (2015/2233(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Juridisk meddelelse