Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 10. september 2015 - Strasbourg

12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 9. juuli 2015. aasta otsuse alusel)

komisjonid ITRE, IMCO

- Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (2015/2147(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO-komisjon

- Tarbijaid käsitleva õigusraamistiku sobivus digitaalvaldkonna jaoks (2015/2148(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, JURI)

(Esimeeste konverentsi 3. septembri 2015. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2014. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (2015/2229(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE)

- ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (2015/2220(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, INTA)

ECON-komisjon

- Pangandusliit - 2015. aasta aruanne (2015/2221(INI))

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine (2015/2210(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL-komisjon

- Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (2015/2223(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

- Euroopa töötajate esindatus ettevõtete juhatuse tasandil (2015/2222(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, JURI)

ITRE-komisjon

- Energiatõhususe direktiiv (2012/27/EL) (2015/2232(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

REGI-komisjon

- Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng (2015/2224(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

AGRI-komisjon

- Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (2015/2227(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

- Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? (2015/2226(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL)

- Tehnoloogilised lahendused ELi säästva põllumajanduse jaoks (2015/2225(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

FEMM-komisjon

- Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi tegevuses (2015/2230(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Vaesuse soolised aspektid (2015/2228(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, CULT, EMPL)

PETI-komisjon

- Raport Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevuse aruande kohta (2015/2231(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 9. juuli 2015. aasta otsuse alusel)

IMCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Tarbijaid käsitleva õigusraamistiku sobivus digitaalvaldkonna jaoks (2015/2148(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, JURI (kodukorra artikkel 54))


(Esimeeste konverentsi 3. septembri 2015. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine (2015/2210(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (kodukorra artikkel 54), BUDG)
EMPL-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (2015/2223(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM (kodukorra artikkel 54))
FEMM-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Vaesuse soolised aspektid (2015/2228(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE (kodukorra artikkel 54), CULT, EMPL)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 9. juuli 2015. aasta otsuse alusel)

komisjonid ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 55)

- Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (2015/2147(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, TRAN, CULT (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

(Esimeeste konverentsi 3. septembri 2015. aasta otsuse alusel)

INTA-komisjon

- Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks (2015/2233(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Õigusalane teave